Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

4/1/11

[Reverse's Tools] Remove pass unprotect sheet \ unprotect workbook

Gỡ bỏ mật khẩu Excel bằng Excel(R) Password Remover

Bạn đã bao giờ quên mật khẩu workbook hay sheet trong Excel chưa? Trong trường hợp này, Excel(R) Password Remover là giải pháp tối ưu, hiệu quả mà lại... miễn phí.
Chú ý: Chương trình không thể gỡ bỏ mật khẩu bảo vệ file Excel, tức là nếu bạn không thể mở file Excel thì chương trình này không giúp gì được cho bạn.
1. Tải chương trình tại Download here: password.xla (zipped: password.zip)
2. Mở Excel, vào Tools\ Macro\ Security, chọn Medium ở thẻ Security Level.

3. Mở file password.xla bạn vừa tải về ở bước 1 để nạp chương trình. Bạn chọn Enable Macros khi được hỏi.
Một thông báo cho biết macro đã được nạp thành công, nhấn OK. Và bây giờ, bạn đã có thêm hai lệnh mới trong menu Tools: Unprotect sheet Unprotect workbook.

4. Mở file Excel mà bạn quên mật khẩu. Vào Tools\ Unprotect sheet hay Tools\ Unprotect workbook tùy theo bạn quên mật khẩu của sheet hay workbook. Chờ trong giây lát, sheet/workbook sẽ được mở khóa.Have you ever forgotten your Excel workbook or sheet password?
Here you can download a FREE Excel add-in that removes/cracks sheet and workbook password protection in Excel®.

NB! This program can't remove file protection, i.e. if you are unable to open the file, this program won't help you. You could try Excel Key to remove file protection. If you need to crack the VBA-password try this one.

This Excel add-in (password.xla) works fine in Excel 5.0 and above (including Excel 2000, XP and 2003).
This program will remove passwords of any length, also passwords containing special characters.

For Excel 2007 and 2010: Excel Password Remover PRO, or wait for the release of a free version scheduled Q1 2011.

Download here: password.xla (zipped: password.zip)

reflink: http://nguyenhaidang83.blogspot.com/2008/09/remove-pass-unprotect-sheet-unprotect.html

và http://www.straxx.com/excel/password.htmlNo comments:

Post a Comment