Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

4/29/11

[Net] Kiểm tra các website cùng Server hoặc cùng IP

Nếu như bạn muốn biết trên server đặt web site của mình có những website nào thì bạn có thể kiểm tra thông qua website sau:

http://www.dedicatedornot.com

Sau khi điền địa chỉ IP hoặc tên miền website của bạn thì nó hiển thị danh sách các website nằm chung server với bạn.

moz screenshot Kiểm tra các website cùng Server hoặc cùng IP

checkipwebsite Kiểm tra các website cùng Server hoặc cùng IP

Vì sao phải kiểm tra xem có những site nào chung server với bạn? Theo Manlivo đc biết thì 1 server chỉ có đủ tài nguyên để cung cấp dịch vụ cho 1 số lượng website nhất định. Nếu như server cung cấp dịch vụ share hosting mà đặt quá nhiều website thì sẽ làm tốn tài nguyên và rất có thể gây ra lỗi trên server. Điển hình như lỗi connect đến dịch vụ mysql. Vì vậy biết được bao nhiêu site cùng server với chúng ta sẽ làm giảm rủi ro tối website cũng như có thể biết trước và chọn một đặt website tại 1 server khác.

Chú ý tuy là nhiều website nhỏ thì cũng chưa chắc ảnh ưởng nhiều bằng việc chung server với 1 website có lượt truy cập cao.

Bài viết trên website Vinasupport.com – Admin Manlivo

No comments:

Post a Comment