Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

4/1/11

[Excel] Cách chèn ảnh vào Comment trong Excel

Trong Excel 2003 bạn chèn hình vào Comment thế nào thì trong Excel 2007 cũng y chang thế... Tức:
- Click phải vào cell, chọn Insert Comment
- Click phải vào Comment, chọn Format Comment
- Chuyển qua tab Colors and Lines, trong mục Fill, bấm vào mũi tên xổ xuống và chọn Fill Effects
- Chuyển qua tab Piture, bấm nút Select Piture, duyệt đến hình nào bạn thích rồi bấm nút Insert, OK
Thế thôi

reflink:http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?34456-C%C3%A1ch-ch%C3%A8n-%E1%BA%A3nh-v%C3%A0o-Comment-trong-Excel-2007

No comments:

Post a Comment