Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

4/16/11

[HD phim]Movie Label 2010 5.0.2

Liên kết để bạn tải xuống máy:
Chú ý: Nếu có vấn đề trong quá trình tải xuống máy bạn có thể:
 1. Thử tải lại bằng liên kết thay thế:
 2. Hoặc cấu hình lại máy tính của bạn (Với một số phiên bản Windows, có thể đã được cấu hình để chặn lại quá trình download của bạn.) Giới thiệu

  Movie Label 2009 là công cụ giúp quản lý bộ sưu tập phim của bạn. Phần mềm bao gồm các chức năng mạnh mẽ và dễ sử dụng, cho phép bạn lập danh mục cho toàn bộ bộ sưu tập phim của mình (DVD,Blu-ray, VHS, movie..)

  - Quick and Easy Data Entry: Tất cả thông tin về những bộ phim của bạn sẽ được tải về từ cơ sở dữ liệu trực tuyến (bao gồm bìa và URLs xem trailers)
  - One-Click Sort & Search: Phân loại cơ sở dữ liệu của bạn dễ dàng như bấm chuột. Khi bạn tìm kiếm, kết quả sẽ được hiển thị những gì bạn đã đánh vào. Có thể tìm kiếm và phan loại tiên tiến với nhiều cấp độ.
  - Loan Management: Đảm bảo bạn sẽ không bị mất bản DVD của mình nữa.
  - Reports & Exports: In và xuất dữ liệu của bạn với 1 cú bấm chuột. Trình soạn thaỏ chuyên nghiệp cho phép bạn tạo bản báo cáo của riêng mình (hoặc có thể chỉnh sửa từ một bản có sẵn) .
  - Reliability & Speed: Chương trình được xây dựng trên nền tảng cơ sở dữ liệu client/sever (máy khách/máy chủ) vững chắc cho phép dung lượng bộ sưu tập của bạn lớn không giới hạn.

No comments:

Post a Comment