Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

4/1/11

[Reverse's Tools] PASSWORD RECOVERY TOOLBOX

relink: http://nguyenhaidang83.blogspot.com/2008/08/password-recovery-toolbox.html

Office Password Recovery Toolbox: Khôi phục mật khẩu tập tin Office

Với OPRT sẽ giúp bạn tìm và gỡ bỏ mật khẩu của các tập tin MS Office như: Word, Excel, Access, Outlook Express. Mật khẩu ở đây gồm mật khẩu không cho mở tập tin, các mật khẩu khóa chế độ in ấn, sửa chữa nội dung, bảo vệ… Ngoại trừ mật khẩu để mở tập tin, các mật khẩu khác đều được chương trình nhận dạng rất nhanh và có nút Copy để sao chép. Tuy nhiên, để gỡ bỏ mật khẩu mở tập tin, yêu cầu máy tính phải kết nối Internet để làm việc, tùy độ dài mật khẩu mà thời gian làm việc lâu hay mau ^_^.

Download 643

No comments:

Post a Comment