Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/6/10

[Programming] Giáo trình lập trình mạng - ĐH BK TPHCMNếu như bạn là một người quan tâm đến mạng, quan tâm đến lập trình mạng thì bạn ko nên bỏ qua cuốn sách này. Bạn sẽ được cung cấp kiến thức nền tảng về lập trình mạng, cung cấp kỹ năng lập trìnhmạng trên các môi trường phát triển phần mềm trực quan như VC++, JBuilder... và có thể nắm vững các giao thức cấp ứng dụng của các ứng dụng phổ biến như DNS, E-mail, FTP, HTTP,... để có khả năng lập trình các ứng dụng.

Sách bao gồm 6 chương và 3 chuyên đề chính:

Chương 0: Khái quát về mạng máy tính, TCP/IP

Chương 1: Lập trình mạng dùng socket

Chương 2: Lập trình MiniChat dùng VC++ bằng cơ chế xử lý sự kiện

Chương 3: Lập trình MiniChat dùng JBuilder bằng cơ chế xử lý sự kiện

Chương 4: DHMTL và lập trình Web chạy ở client

Chương 5: Lập trình Web chạy ở server

Chuyên đề:

  • Lập trình mạng với các giao thức khác.
  • XML-RPC
  • SOAP – WebService
DOWNLOAD

RefLink: http://www.vnbook.us/2009/10/giao-trinh-lap-trinh-mang-h-bk-tphcm.html

No comments:

Post a Comment