Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/18/10

[Hacking] 3 Video hack qua bug uploadHighslide JS


Trích dẫn
Khai thác bug upload để up shell ;) thịt ... Link Rapid, 3 link ráng tải nhé

Mật khẩu giải nén: www.vnghiit.com hoặc www.vnitblog.com
Tệp tin tải về

Tệp tin tải về

Tệp tin tải về

No comments:

Post a Comment