Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/29/10

[PE File] How to adding a section to a PE file

Khái niệm add code hay code injection không còn quá lạ lẫm, đơn giản đó chỉ là một cách can thiệp vào đoạn code của chương trình, sau đó là add thêm đoạn code của bạn vào. Kỹ thuật này được dùng để reverse một protection schema hay thêm một chức năng nào đó vào PE File. Có 3 phương pháp chính để có thể add code vào trong một file thực thi. Việc lựa chọn phương pháp nào là phù hợp tùy thuộc vào từng trường hợp, nó cũng phụ thuộc vào chương trình của bạn như thế nào và kích thước vùng code bạn thêm vào là bao nhiêu.

Download: http://www.mediafire.com/download.php?zzyyxgri522

RefLink: http://nhatphuongle.spaces.live.com/blog/cns!320FF19317F0C9A2!471.entry

No comments:

Post a Comment