Hoc VB bang video (tieng anh)

=)) Sau nhiều ngày "bôn tẩu trên mạng" cuối cùng tui cũng đã tìm đủ 40 tut hướng dẫn học lập trình VB 6. Lão nào cần thì load về ngâm cứu nhé (tui cũng đang ngâm cứu nó =)).