Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/10/10

[MCSE] Khái quát về VE-M02 Khóa học Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE)
1. Mục tiêu khóa học.


- MCSE là khóa học kế tiếp của MCSA; MCSE đề cập đến kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, thực thi và duy trì hạ tầng Active Directory. Ngoài ra còn đề cập đến kiến thức về bảo mật hệ thống mạng.

  • Phân tích các yêu cầu kinh doanh để thiết kế một hệ thống mạng máy tính đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp
  • Phân tích và thiết kế bảo mật cho toàn hệ thống mạng
  • Cài đặt và cấu hình các dịch vụ cao cấp của Microsoft Windows Server 2003 tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt : VPN PPTP-EAP, VPN L2TP-IPSec...

- Kết thúc khóa học học viên có thể thi lấy chứng chỉ kỹ sư hệ thống MCSE của Microsoft

2. Đối tượng, yêu cầu:

  • Học viên muốn cải thiện vị trí hay khả năng xin việc.
  • Đã học xong khóa MCSA hoặc có trình độ tương đương
  • Khoá học nâng cấp MCSA --> MCSE trong vòng 60h ~ 2.5 tháng.
3. Nội dung khóa học:
  • MCP 70-293: Planning and Maitaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure
  • MCP 70-294: Planning, Implementing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure
  • MCP 70-298: Designing Security for Microsoft Networks

Chi tiết về nội dung khóa học các bạn có thể xem thêm trên trang của http://microsoft.com

No comments:

Post a Comment