Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/5/10

[Hacking] Nghệ Thuật Tận Dụng Lỗi Phần Mềm

Bìa trước
Trích đoạn chỉ bao gồm các phần:

2Máy tính và biên dịch5
2.1Hệ cơ số5
2.1.1Chuyển đổi từ hệ cơ số bất kỳ sang hệ cơ số mười6
2.1.2Chuyển đổi qua lại giữa hệ nhị phân và hệ thập lục phân6
2.1.3Bảng mã ASCII8
2.2Kiến trúc máy tính9
2.2.1Bộ vi xử lý (Central Processing Unit, CPU)9
2.2.2Thanh ghi12
2.2.3Bộ nhớ và địa chỉ tuyến tính13
2.2.3.1Định địa chỉ ô nhớ13
2.2.3.2Truy xuất bộ nhớ và tính kết thúc nhỏ14
2.2.4Tập lệnh, mã máy, và hợp ngữ16
2.2.4.1Các nhóm lệnh17
2.2.4.2Cú pháp17
2.2.4.3Ngăn xếp18

Download:

http://www.bluemoon.com.vn/books/8935048992197.pdf

RefLink: http://www.bluemoon.com.vn/books/8935048992197.html

No comments:

Post a Comment