Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

3/4/12

[HD phim] Một số thông tin về file data cho đầu HDplayer để duyệt phim theo Poster và FanArt

Một số thông tin về file data cho đầu HDplayer để duyệt phim theo Poster và FanArt :
1/TVIX:
-File folder.jpg :
Kích thước chuẩn của file folder.jpg thường là 147 (rộng) x 200 (cao) thì nhìn sẽ chuẩn.
Tài liệu mới là 138x186
-File tvix.jpg:
Kích thước chuẩn của file tvix.jpg thường là 1280(rộng) x 720(cao) (Làm từ soft TVixiE)
2/Dune:
-File fanart (background.jpg làm từ yaDIS): 1920x1080
-File poster của Dune lấy về để làm aai là : 1000x1500
3/Mede8er:
Kích thước hợp lí của file ảnh folder.jpg là 156 x 232 pixel.

No comments:

Post a Comment