Từ firmware gần đây của Dune đã hỗ trợ file poster và fan-art dạng .jpg chứ ko phải .aai nữa

Nên các bạn nếu đang xài TVIX, Windows Media Center hoặc XBMC mà trong mỗi thư mục phim đã có poster dạng folder.jpg và fan-art dạng tvix.jpg


Giờ muốn xài cho dune để hiển thị Poster, Fan Art chỉ cần làm việc sau

tạo 1 file có tên là dune_folder.txt

Soạn thảo file này với nội dung sau

Code:
background_order=before_all background_path=tvix.jpg use_icon_view=yes icon_path=folder.jpg icon_sel_path=folder.jpg icon_scale_factor=0.85 icon_sel_scale_factor=1 icon_valign=center paint_captions=no paint_help_line=no paint_path_box=no paint_content_box_background=no paint_scrollbar=no paint_icon_selection_box=no paint_icons=no system_files=*.aai,*.jpg item.0.caption=Play item.0.media_url=......mkv
Copy file này vào trong mỗi thư mục chứa phim. (Có thể dụng lệnh command line hoặc TeraCopy để Copy tự động)

(ĐỠ PHẢI XÀI YADIS NHÉ CÁC BẠN)