Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/11/13

"Hearing Impaired" trong subscene.com là gì?

"Hearing Impaired" trong subscene.com là gì?

"Hearing Impaired" là phiên bản phụ đề cho người khiếm thính (bị điếc đó).
Một câu hỏi liền đặt ra trong đầu bạn: Sao phụ đề về bản chất là câm thì cần gì phải phân biệt cho người thường và người khiếm thính?.
Xin thưa : phụ đề cho người khiếm thính tức là khi trong phim có bất kỳ âm thanh gì ngoài lời thoại, thì phụ đề cũng phải diễn tả âm thanh đó. Ví dụ có tiếng khóc, hoặc thét trong phim, người khiếm thính làm gì nghe được. Vì vậy trên phụ đề sẽ ghi chú là có âm thanh đó. Chỉ vậy thôi

No comments:

Post a Comment