Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/10/13

[Encoding] What is AviSynth?AviSynth là một công cụ mạnh mẽ cho việc xử lý video sau khi đã xuất xưởng. cung cấp nhiều cách chỉnh sửa và xử lý video. AviSynth làm việc như một frameserver (frameserver tạm dịch là “trình xử lý khung hình” là một chương trình máy tính truyền luồng dữ liệu video đã xử lý qua cho một chương trình khác để thi hành như trình chiếu video chẳng hạn), AviSynth còn cung cấp cho người dùng dịch vụ chỉnh sửa ngay lập tức video mà không cần phải chuyển tiếp qua các tập tin tạm thời.

AviSynth tự nó không cung cấp giao diện người dùng đồ họa (GUI), nhưng thay vào đó nó dựa trên một hệ thống kịch bản (script) cho phép chỉnh sửa phi tuyến tính một cách cao cấp (tức không phải chỉnh sửa tuyến tính cho nguyên một video mà có khả năng chỉnh sửa cục bộ từng đoạn video theo ý muốn). Mặc dù điều này có vẻ tẻ nhạt và không trực quan, nhưng nó thật sự mạnh mẻ một cách rất tốt để quản lý các dự án xử lý viedo một cách chính xác, nhất quán, dễ dàng tái xuất lại video. Vì các kịch bản dựa trên văn bản con người có thể đọc được, nên dự án xử lý video chỉ một tài liệu văn bản có kích thước nhỏ. Ngôn ngữ kịch bản rất đơn giản nhưng mạnh mẽ, các bộ lọc phức tạp có thể được tạo ra từ hoạt động cơ bản để phát triển một bảng màu tinh vi của các hiệu ứng hữu ích và độc đáo.
Tóm lại AviSynth lấy luồng dữ liệu video từ file video (như file có đuôi .avi chẳng hạn) nạp vào bộ nhớ theo từng khung hình, sau đó xử lý luồng video đó trong bộ nhớ theo một kịch bản định sẳn bằng các bộ lọc xứ lý hiệu ứng đính kèm (tức là xử lý từng khung hình của luồng dữ liệu video bằng các bộ lọc xứ lý hiệu ứng). Sau khi xử lý xong truyền luồng dữ liệu video đã xử lý cho một chương trình khác như chương trình trình chiếu video chẳng hạn hoặc trình nén video (VirtualDub) để nén và tái xuất ra file video khác có kích thước nhỏ hơn. Về bản chất AviSynth không phải là một chương trình có giao diện người dùng đồ họa (GUI) như Winword chẳng hạn hoặc một chương GUI dạng file exe nào đó, mà AviSynth là một thư viện động DLL được hệ điều hành load lên cùng với một chương trình khác (chương trình trình chiếu video hoặc trình nén video). Sau khi chương trình load Avisynth lên chung, nó có khả năng hiểu được các file kịch bản script của Avisynth (thực chất là các file dạng text) và sẽ thi hành theo kịch bản định sẳn và xử lý video theo các bộ lọc đính kèm Avisynth (bộ lọc xử lý video của Avisynth cũng là các file thư viện động DLL). Sau khi Avisynth xử lý xong, thì luồng dữ liệu sẽ được truyền cho chương trình chính thực hiện công việc của mình như trình chiếu video hoặc nén video chẳng hạn.

Benina dịch và giới thiệu 2013


No comments:

Post a Comment