Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/30/10

[Symbian] Hướng Dẫn Bung và Đóng Gói File Sis Bằng SisWare

Từ giao diện của chương trình chọn File ->Open Session ...


Trước tiên tải bản SisWare 4.7 ở đây về cài đặt trên PC.Cài xong chương trình sẽ tự mở lên,Lưu ý là không update lên bản 0.48

Từ giao diện của chương trình chọn File ->Open Session

Click here to enlarge


Chọn file sis mà bạn cần bung rồi nhấn Open(Ở đây mình làm minh họa với phần mềm OfficeSuite-v4.60)


Click here to enlarge


Vào Extras ->Configurations

Click here to enlarge


Bỏ chọn dấu check ở dòng "Prompt to sign..." rồi nhấn OK để bỏ qua bước hiện bảng DOS lúc sign phần mềm

Click here to enlarge


Vào Tool -> Extract SIS File -> Extract All File để bung file Sis ra


Click here to enlarge


Khi hiện bảng sau thì chọn View File rồi Close để đóng bảng lại

Click here to enlarge


Các file và thư mục bên trong file Sis nằm trong đường dẫn C:\Program Files\CequenzeTech\SISWare4.7\bin\OfficeSuite-v4.60

Click here to enlarge


File ngôn ngữ nằm trong thư mục resource/apps có dạng rsc,R01,R02...( R01 sẽ là ngôn ngử tiếng Anh )

Click here to enlarge


Sau khi lấy các file này Việt Hóa xong các bạn chép nó lại vào chỗ cũ rồi tiến hành build,đóng gói lại ra file Sis

Cách Buil file Sis :

1.Nhấn chuyển sang chế độ Edit Mode(1)
2.Ddùng lệnh Compile để biên soạn lại nội dung của file sis(2)
3.Nhấn vào Buil SIS File(hình tam giác màu xanh) để tiến hành buil file sis(3)


Click here to enlarge


Đặt lại tên phần mềm cho dễ nhận biết rồi save lại

Click here to enlarge


Sisware sẽ tiến hành buil,khi hiện lên bảng này thì hóa trình buil hoàn tất và bạn có 1 file sis mới


Click here to enlarge

No comments:

Post a Comment