Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/26/10

[Mobile] Số IMEI và ý nghĩa của nó.

Tên tiếng anh của số IMEI là : International Mobile Equipment Identity
Tạm dịch là Số nhận dạng thiết bị di động trên toàn thế giới. Số IMEI (International Mobile Equipment Identity) là một chuỗi số duy nhất được gán duy nhất cho mỗi máy GSM hay máy UMTS. Thường dãy số này được in trên tem máy nằm phía dưới Pin hay có thể bấm *#06# sẽ hiện ra trên màn hình.
Số IMEI thường được sử dụng trong mạng GSM để nhận dạng sự hợp pháp của máy đầu cuối nhờ đó mạng có thể không cho các máy ăn cắp có thể gọi. Ví dụ nếu một máy điện thoại bị mất cắp, người chủ có thể gọi tới tổng đài yêu cầu tổng đài chặn máy điện thoại sử dụng số IMEI này. Do đó máy này sẽ không thể gọi được cho dù có thay thế SIM card khác.

Không giống như số ESN trong mạng CDMA hay các mạng khác. Số IMEI chỉ dùng để nhận dạng thiết bị đầu cuối, nó không liên quan gì đến thuê bao. Vì trong mạng GSM thuê bao được nhận dạng bằng chuỗi số IMSI chuổi này chứa trong SIM. Tuy nhiên có nhiều mạng họ có thể kích hoạt chức năng vừa xác định IMSI vừa xác định bằng IMEI.

Unlike the ESN of CDMA and other wireless networks, the IMEI is only used to identify the device, and has no permanent or semi-permanent relation to the subscriber. Instead, the subscriber is identified by transmission of an IMSI number, which is stored on a SIM card which can (in theory) be transferred to any handset. However, many network and security features are enabled by knowing the current device being used by a subscriber.

Cấu trúc của số IMEI

Số IMEI là một dãy số gồm 15 số nó chứa thông tin xuất xứ, Model và số serial của máy. Model và xuất xứ bao gồm 8 số trong phần đầu được hiểu là TAC (Type Allocation Code : Mã model và xuất xứ ).Các phần còn lại của số IMEI được định nghĩa bởi nhà sản xuất, và cuối cùng là số Luhn Check Digit số này không gửi đi tới mạng.

Kể từ năm 2004 định dạng của số IMEI sẽ theo chuẩn sau :

AABBBBBB-CCCCCC-D


Trong đó :
AA Là số Reporting Body Identifier, nó chỉ ra rằng nhóm GSMA thuộc nhóm nào xem bảng danh sách số Reporting Body Identifier ở phía dưới.

BBBBBB Là phần còn lại của chuổi TAC

CCCCCC Là số serial của từng máy do nhà sản xuất quy định

D Là số cuối cùng được tạo ra từ các số trước theo luật Luhn check digit hoặc có thể là số 0 (or zero)

Trước năm 2002 thì số IMEI có dạng như sau :

AAAAAA-BB-CCCCCC-D (TAC – FAC – SNR – D ).

Trong đó thì TAC có độ dài 6 số theo sau đó là 2 số cho biết máy được ráp ở đâu gọi là (FAC : Final Assembly Code) tùy theo đó nhà sản xuất sẽ ghi các số này để cho biết máy được ráp ở nước nào. Và sau cùng cũng là chuổi số serial của máy do nhà sản xuất quy định.

Ví dụ 352099-00-176148-1 cho biết các thông số sau :
TAC: 352099 nó được đưa ra bởi BABT và theo số 2099.
FAC: 00 số này là thời điểm chờ chuyển từ số theo định dạng cũ sang số mới (vì sao là 00 sẽ được mô tả chi tiết sau).
SNR: 176148
CD: 1 Có nghĩa là GSM Phase 2 hay cao hơn.

Định dạng sẽ thay đổi bắt đầu từ 1 tháng 4 năm 2004 khi mà số FAC : Final Assembly Code chuyển từ định dạng cũ sang định dạng theo kiểu 8 số theo định dạng TAC : Type Allocation Code. Thì bắt đầu từ ngày một tháng một năm 2003 cho tới ngày đổi thoàn bộ số FAC sẽ là 00.

Reporting Body Identifier
Code Group/indication Origin
00 Test IMEI Nations with 2-digit CCs
01 PTCRB United States
02 - 09 Test IMEI Nations with 3-digit CCs
10 DECT devices
30 Iridium United States (satellite phones)
33 DGPT France
35 BABT United Kingdom
44 BABT United Kingdom
45 NTA Denmark
49 BZT / BAPT Germany
50 BZT ETS Germany
51 Cetecom ICT Germany
52 Cetecom Germany
53 TUV Germany
54 Phoenix Test Lab Germany


Sau đây là đường dẫn hữu ích cho bạn
- Phân tích 1 số IMEI xem thử thông tin của máy bạn như thế nào : http://www.numberingplans.com/?page=analysis&sub=imeinr

Bạn truy cập vào và nhập số IMEI sau đó sẽ biết được thông tin của máy mình ví dụ :

357308-00-0140802
Information on IMEI 357308000140802
Mobile equipment brand / model O2 XDA mini
GSM Implementation Phase 2/2+
Country of Approval United Kingdom

Quang Thảo Sưu tầm.
__________________

No comments:

Post a Comment