Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/10

[Symbian] Các tiện ích cho nhà phát triển phần mềm trên Symbian

Có một số phần mềm thực sự rất hữu ích trên Symbian mà các nhà phát triển như các bạn cần đến. Sau đây tôi xin giới thiệu một số phần mềm như vậy:

+ FontViewer:
FontViewer là tiện ích miễn phí dùng để hiển thị tất cả các font sẵn có trên điện thoại Symbian. Tiện ích này rất hữu ích khi phát triển font hay kiểm tra font trên Symbian. Fontviewer được viết bởi NewLC và chỉ sử dụng cho dòng S60 2nd Edition. Nếu bạn sử dụng điện thoại dòng S60 3rd Edition, bạn nên sử dụng tiện ích PhoneInfo ở dưới.Đây là tệp sis để bạn cài đặt trên điện thoại:
- Cho Nokia Series 60: FontViewer-S60.sis
- Cho Nokia Series 80: FontViewer-S80.sis
- Cho UIQ: FontViewer-UIQ.sis

+ PhoneInfo:
PhoneInfo là một tiện ích miễn phí cho dòng Symbian S60 dùng để hiển thị một số thông tin về máy điện thoại như: IMSI, IMEI, WLAN Id, Phone Id, phiên bản hệ điều hành, CPU, thông tin bộ nhớ, độ phân giải màn hình, các font sẵn có,... Những thông tin này rất cần thiết cho các nhà phát triển phần mềm trên Symbian. Ứng dụng là sử dụng certificate tự ký nên bạn có thể sử dụng cho bất kỳ dòng điện thoại nào sư dụng hệ điều hành S60 3rd Edition hoặc phiên bản cao hơn.

Đây là một số giao diện chương trình:Còn đây là tệp sis để cài đặt trên máy: PhoneInfo_s60_v1.0.0.sisx

No comments:

Post a Comment