Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/28/10

[Hacking] Báo cáo An toàn mạng, Tìm hiểu về Tấn công SQL Injection, Demo Video

Highslide JS


[Đề tài] Báo cáo An toàn mạng, Tìm hiểu về Tấn công SQL Injection, Demo VideoVideo hack:
Tệp tin tải về
Bấm vào đây tải về

Password: www.vnitblog.com or www.vnghiit.com


File PPT Báo cáo SQL Injection:
Tệp tin tải về
Bấm vào đây tải về

Password: www.vnitblog.com or www.vnghiit.com


Ebook tiếng anh về Injection:
http://www.4shared.com/document/xA9PGLBx/Ebook_SQL_Injection___www_vngh.html

No comments:

Post a Comment