Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

11/3/13

[Encoding] Đồ án Công nghệ nén ảnh h.264/mpeg - 4 avc và ứng dụng

http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-an-cong-nghe-nen-anh-h264mpeg-4-avc-va-ung-dung-4944/

No comments:

Post a Comment