ISO 14496-14 container

Container-tác dụng

Container có thể hiểu là định dạng dùng để kết hợp các stream đa phương tiện lại thành một thể thống nhất.Nhiều video stream,audio stream,phụ đề hay chapter… được kết hợp trong một file duy nhất với một định dạng nhất địn.Định dạng đó là container.
Những container được biết đến nhiều nhất hiện nay là:
AVI (.avi)-Audio Video Interleave.Định dạng dành cho MPEG-4 được sử dụng nhiều nhất trên máy tính cài đặt hệ điều hành Windows.Có thể tích hợp nhiều kênh âm thanh hỗ trợ cho hình ảnh.
MPEG (.mpg, .mpeg)- Motion Picture Expert Group ,container kết hợp hình ảnh và âm thanh thành một hệ thống,được sử dụng để sản xuất VCD,SVCD hày DVD.
Matroska (.mkv, .mka).Là container sử dụng cho MPEG-4.Có thể kết hợp hình ảnh với nhiều kênh âm thanh.Cũng có thể tích hợp thêm phụ đề và chapter.
OGM (.ogm).Container dành cho MPEG-4.Hỗ trợ kết hợp hình ảnh,âm thanh,phụ đề,chapter.
Quicktime (.mov) và Realmedia (.rm, .rmvb).
DivX.divx).Container mới do DivXNetworks công bố.Tích hợp hầu như đầy đủ tính năng như một DVD: video, multiple audio, subtitlestreams,Menu,chapter.Hơn nữa,tất cả những tính năng này rất dễ tạo ra với phần mềm đi kèm của chính hãng là DivXconverter.

MP4 container.
Là container chính thức được dùng để hỗ trợ cho MPEG-4 tiêu chuẩn.Còn được hiểu là ISO 14496-14.
MP4 hỗ trợ tất cả những loại stream thông dụng như video, multiple audio, subtitlestreams, pictures, variable-framerates… và những nội dung tiên tiến khác như đồ họa động 2D,3D,chapter,menu(như DVD menu)…
Các dạng mở rộng của MP4
.mp4: dùng cho việc kết hợp các thành phần cần thiết của file movie.
.m4a:được đưa ra bởi Apple,dùng cho file âm thanh AAC.
.m4e:được đổi phần mở rộng từ .sdp cho streaming của Envivio.
.m4p: DRM(Digital Rights Management) của Apple được áp dụng trong định dạng mở rộng này để bảo vệ file.Xem thêm thông tin về DRM tại


www.afterdawn.com\glossary
.m4v,mp4v:định dạng chỉ dành cho video thuần-chưa qua kết hợp(RAW),nó giống như định dạng m1v,m2v khi liên hệ với MPEG-1/2.
3gp, .3g2:sử dụng trên điện thoại di động.

Để tìm hiểu thêm vể MP4,dưới đây là một số địa chỉ cho bạn:

http://mediaxw.sourceforge.net/files...4%20System.pdf
http://www.mp4ra.org/atoms.html
http://www.chiariglione.org/mpeg/faq...ys/mp4-sys.htm