Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/4/11

[Anti Virus] Tiên ích phục hồi khi bị virus làm mất tính năng hệ thống

Tiên ích phục hồi khi bị virus làm mất tính năng hệ thống

+ Disable Task ManagerDownload Enable Task Manager
+ Disable Registry


Download Enable Registry

+Hidden Folders Options


Download Default Folder Options

+ Loại bỏ hộp thoại Open With +AutorunMy Computer -> Tools -> Folder Options.. -> View -> Chọn Show hidden files and folders và bỏ dấu tích Hide protected
operating system files(Recommended)
sau đó xóa File Autorun.inf

+Hidden system


>Start\Run gõ cmd gõ attrib -s -h /s /d
(C: , D:, E: ) gõ từng câu lệnh trên các ổ )

+Hidden Files And Folders


Download Default Hidden Files And Folders
++Tổng hợp các công cụ
Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 511x254


Hình ảnh này đã được thay đổi kích thước. Click vào đây để xem hình ảnh gốc với kích thước là 503x478


+Download ToolsInOne

No comments:

Post a Comment