Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

1/4/11

[Anti Virus] Sửa lỗi “Task Manager has been disabled by your administrator”

Khi mở Task Manager lên mà gặp phải câu báo lỗi “Task Manager has been disabled by your administrator” thì thường do bạn vô ý, do ai phá hoại, do virus hoặc do các nguyên nhân khác. Để sửa được lỗi trên thì làm 1 trong các cách sau đây:

Cách 1: Vào Start ~> Run ~> copy đoạn lệnh sau rồi paste vào rồi Enter :
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Cách 2: Vào Registry Editor để chỉnh sửa: (Start -> Run -> gõ vào regedit rồi bấm Enter)
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System

Tìm khóa DisableTaskMgr bên phải và thay đổi giá trị thành 0.

Cách 3: Còn nếu sợ làm sai thì copy đoạn code này rồi save thành file có định dạng là *.reg rồi chạy file này.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
“DisableTaskMgr”=dword:00000000


Cách 4: Cuối cùng là dùng Group Policy Editor (chính sách nhóm)
Start ~> Run ~> nhập vào gpedit.msc rồi OK.
Tìm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager.
Double click vào Remove Task Manager rồi thiết lập là Not Configured, xong rồi thì Ok.

Nhớ sau khi làm xong 1 trong các cách trên phãi khỡi động lại máy nha (Reset)

Bạn có thể down ở đây: http://www.taskmanagerfix.com/dl/download.php?id=1
Đây là phần mên nhỏ có thể fix taskmanager, làm xuất hiện trên thanh taskbar, mình đã dùng thử. Nó không hoàn toàn triệt để mà chỉ là tạm thời. Để triệt để thì bạn có lẽ nên cài lại win.

No comments:

Post a Comment