Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/1/10

[Symbian] Hướng Dẫn Bung và Đóng Gói File Sis Bằng SisContent

SisContent đơn giản nhỏ gọn nhưng làm việc hiệu quả hơn SisWare trong tiến trình đóng gói và rất dễ sử dụng.Chạy chương trình chọn File -> Open file.. rồi chọn file sis mà bạn muốn bung ra ...

Click here to enlarge

Click here to enlarge


Siscontent sẽ phân tích,biểu hiện tất cả các file được chứa bên trong file sis.Các chức năng chính của siscontent :

Click here to enlarge


Extract file (1) : dùng để bung file sis
Info (2) : Đọc thông tin file sis
Content (3) : Xem tất cả các file bên trong file sis
PKG Script (4) : Chứa các hàm,câu lệnh

Vào Tool chọn Edit package để cho phép chỉnh sửa file sis

Click here to enlarge


Ở mục Content,muốn lấy file nào ra ngoài chỉnh sửa thì extract file đó ra ngoài(ví dụ như lấy file R01 ra để VH như trong hình)


Click here to enlarge


Sau khi chỉnh sửa xong thì chọn Edit ->Update ->chọn file thay thế tương ứng


Click here to enlarge


Cuối cùng thì Save file sis mà bạn vừa chỉnh sửa lại


Click here to enlarge
Download:http://symstuff.com/downloads/siscontents1651.zip

No comments:

Post a Comment