Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

2/6/10

[Virus] Botnet source code

Đây là một số source code botnet thiết kế các năm trước, có thể dùng tham khảo: Link

RefLink: http://nhatnghe.com/forum/showthread.php?t=65636

Tổng cộng 64MB

No comments:

Post a Comment