Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

2/6/10

[Hacking] Công cụ xóa Windows logfile

Clear logs là bước cuối trong quá trình attack, trên Windows các sự kiện sẽ được lưu trong các logs file và có thể xem và quản lý bằng EventViewer. Nếu không có GUI ta có thể dùng công cụ sau để xem và xóa các event bằng command

Download

Demo

No comments:

Post a Comment