Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

9/14/18

[Word], [Convert], Chuyển đổi font 1 file word chứa nhiều font thành file word font unicode

Muốn chuyển đổi font 1 file word chứa nhiều font thành file word  font unicode ta làm như sau:
1/ Save as file word thành file RTF
2/Bấm chuột phải vào biểu tượng chương trình Unikey/ chọn Công cụ... (Hay Control+Shift+F6)
3/Chọn bảng mã : Mã Nguồn (trong file có mã nguồn nào nhiều nhất chọn mã đó, ví dụ VNI Windows) và Mã Đích (unicode)
4/Bỏ chọn "chuyển mã clipboard"
5/Chọn file: File nguồn là file RTF, File đích có đuôi .doc cũng được nhưng phần "Save as type" phải chọn "All file (*.*)"
6/Nhấn button "Chuyển mã"

No comments:

Post a Comment