Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

9/9/18

[Web], Để copy truyện trên wattpad,

Để copy truyện trên wattpad, chúng ta làm như sau:

* Cách 1: 

- Mở trang đầu tiên của truyện muốn copy.

 - Kéo chuột xuống cuối khung đọc,  chờ một chút hay nhiều chút tùy tốc độ mạng để mở hết truyện trên một trang.

- Góc trên cùng, bên trái của cửa sổ web, chọn File/ Save page as để lưu lại trang web.

- Mở folder vừa lưu trang web vào, click chuột phải vào biểu tượng trang web vừa lưu, chọn Open with/ Microsoft Office Word để mở. Khi đó, có thể copy phần nào tùy thích.
 Trước khi mở web đã lưu bằng Word, nên close các trang web đang vào vì nó sẽ đơ máy một chút.

* Cách 2:

  Từ trình duyệt chrome bạn vào menu Tùy chọn > Nâng cao > Cài đặt nội dung 
Tìm đến mục javascript > Chọn cái Quản lí ngoại lệ > Gõ http://www.wattpad.com rồi chọn mục Chặn Rồi thì ra ngoài trang wattpad và nhấn F5

No comments:

Post a Comment