Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

9/14/18

[Unlock] Unlock PDF Files - How to Remove Password From PDF Files

Unlock PDF Files - How to Remove Password From PDF Files


Bạn có một file pdf có password, bạn muốn "save as" thành 1 file mới không chứa password. Bạn hảy làm như sau:
-Mở file pdf có pass trong chương trình browser Chrome để đọc bằng password đã biết
-Print file pdf thành file pdf bằng cách chọn button "Change" thay đổi local distination thành "Save as PDF".
Bạn hảy xem video minh họa:No comments:

Post a Comment