Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

5/11/17

[Excel], In tiêu đề dòng cho mỗi trang in trong excel

[Excel], In tiêu đề dòng cho mỗi trang in trong excel
vào menu sau và chọn:
Menu File/Print/Page setup

Nếu muốn đánh số trang theo ý, tức là trang đầu tiên không còn là 1 ta se :
bạn vào Page setup, trong tab Page bạn thay giá trị auto ở first page number bằng giá trị cần đánh trang là ok

No comments:

Post a Comment