Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

9/16/15

[Guitar Pro], CÀI ĐẶT GUITAR PRO 6 VÀ SOUNDBANKTHAM KHẢO VÀ DOWNLOAD TẠI:
http://minhphuoc.me/guitar-pro-6-key-full-soundbank.html

Sau khi download xong, ta bắt đầu cài:

1. Ngắt kết nối internet.
2. Chạy file gp6-full-win-r11621.exe, chờ xong.
3. Chạy phần mềm từ Start menu.
4. Chấp nhận liên kết mở file gp3, gp4, gp5, gpx...
(nếu gặp vấn đề về liên kết mở file, chạy phần mềm dưới quyền quản trị (run as administrator) sau đó chọn File -> Restore File Associations).
5. -Đây là khâu cập nhật âm thanh thực rất hay; tuy nhiên nếu bạn không có nhu cầu có thể bỏ qua vì nó khá nặng (1,7gb).
Kích đúp file Soundbanks.gpbank (sẽ tự động được mở bằng Guitar Pro 6) rồi chờ xong (hơi lâu), khi hoàn thành thì khởi động lại chương trình.
Nếu bạn không cài sound bank thì có lựa chọn chuyển đổi phát Midi hoặc Soundbank là Phím F2.

Giờ có thể sử dụng phần mềm rồi.

Nếu trong quá trình cài đặt xảy ra lỗi thì xoá hết dữ liệu trong thư mục sau:
2000/XP: Documents and Settings\All Users\Application Data\Guitar Pro 6\
Vista/7: ProgramData\Guitar Pro 6\
và xoá hết các khoá registry có từ 'Guitar Pro 6', 'GuitarPro' hoặc 'Arobas Music' trong registry sau đó cài lại.

Nếu được nên thêm đoạn mã sau vào file host ở địa chỉ: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Mã:
127.0.0.1   87.98.165.24
127.0.0.1   91.121.154.202
Hoặc IP khác của phần mềm mà nó chạy từ đó.
Nhớ tắt firewall cho phần mềm.

No comments:

Post a Comment