Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

4/3/14

Hướng dẫn tải phim dạng JWPlayer trên Web dễ dàng
-Vào menu FireFox: Tool/Add-ons.
-Vào ô search: “flash video downloader”.
-Sau khi ra kết quả, ta install Add-on “Flash Video Downloader”
-Sau khi Install xong, chon “Restart now”.
-Bây giờ có thể download các video JW Player: Ta nhìn trên thanh địa chỉ của FireFox có 1 nút Button  “Flash Video Downloader”. Cliack vào nó và chọn file download

No comments:

Post a Comment