Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

6/6/11

[Net] phpmyadmin quản lý được csdl lớn cở nào (Max: 2,048KiB)?

Mặc định phpmyadmin chỉ cho phép bạn làm database có dung lượng khoản 2M thôi. Nếu bạn làm database mà dung lượng lớn hơn thì phpmyadmin cho bạn chỉnh trong file php.ini, bạn có thể dung lượng lên vài trăm megabyte. Vd: 800M
- Để chình vào : Start -> Run rồi gõ vào php.ini
- Rồi tìm tới 2 dòng: memory_limit và upload_max_filesite chỉnh 2M thành 800M
- Restart lại máy là ok.

reflink: http://www.nhatnghe.com/forum/archive/index.php?t-92340.html

No comments:

Post a Comment