Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

5/17/11

[Intro Soft] Soft tìm kiếm tài liệu, thư mục hay một đoạn văn bản


Cần tìm kiếm tài liệu, thư mục hay một đoạn văn bản… có thể bạn nghĩ rằng chẳng có lựa chọn nào khác là sử dụng tiện ích Search được tích hợp sẵn trong Windows với tốc độ chậm chạp và nhiều khi không đạt được kết quả mong muốn. Nhưng, với phần mềm Effective File Search, việc tìm kiếm chỉ là chuyện nhỏ.

Effective File Search v6.6 Portable

http://download.cnet.com/Effective-File-Search/3000-2248_4-10056419.html
Effective File Search là công cụ mạnh mẽ trong việc tìm kiếm dữ liệu trên máy tính cá nhân hoặc mạng nội bộ

Tính năng :

* Tìm kiếm file hoặc thư mục
* lọc kết quã theo ngày và dung lượng
* Tim kiếm bao gồm cã file text hoặc Hex
* Hỗ trợ nhiều cách tìm kiếm hoặc tinh chĩnh chế độ tìm kiếm
* Hỗ trợ hều như tất cã các định dạng
* (MS Office files, PDF, RTF, HTML và nhiều text
* Có thễ xoá ,coppy ,move file đã tìm kiếm
* Windows Explorer functionality (icons, context menus etc.)
* Advanced print, export and report functions for your business
* Kết quã tìm kiếm có thễ được lưu trữ
* Administrative options, automation (script language)
* và nhiều chức năng khác


Nguồn: http://www.sowsoft.com/search.htm

No comments:

Post a Comment