Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/13/16

[Virus], Môn Tin học đại cương - Virus máy tính

Virus máy tính là một vấn đề dường như được người sử dụng máy tính rất quan tâm hiện nay. Cũng như sự phát triển của các dịch vụ đi kèm khi mua máy tính, một phần mềm diệt virus cũng rất đáng quan tâm bởi tầm ảnh hưởng lớn của virus đến việc sử dụng máy tính của mỗi người. Nhóm 1 chọn đề tài “ Virus máy tính “ là đề tài nghiên cứu bởi muốn đem đến cho thầy và các bạn sinh viên một cái nhìn tổng quan về : Khái niệm, các loại virus, hình thức lây nhiễm, biểu hiện, tác hại và cách phòng chống- ngăn chặn hiệu quả. Kết quả đạt được và vấn đề tồn tại : Sau khi nhóm 1 nghiên cứu đề tài đã đạt được những kết quả hữu ích như hiểu được các vấn đề liên quan đến hình thức lây nhiễm mà các bạn vẫn đang làm tổn hại đến máy tính. Ngoài ra, đề tài giúp các bạn biết cách phòng chống đáng kể việc lây nhiễm của virus máy tính cũng như các vấn đề liên quan virus máy tính. Bên cạnh những kết quả đạt được, một số vấn đề tồn tại là chưa đi sâu vào các biểu hiện đặc thù cũng như cách cài đặt phần mềm hiệu quả và một số vấn đề khác.

Link download: http://luanvan.net.vn/luan-van/mon-tin-hoc-dai-cuong-virus-may-tinh-46603/

No comments:

Post a Comment