Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/3/13

[Encoding] Setting Analysis in MeUI

Thuật toán deadzone và trellis:

Có hai thuật toán lượng tử khác nhau: deadzone và trellis. Bất kỳ dct của block nào cũng phải sử dụng một trong 2 thuật toán  Vì vậy, nếu bạn có hai giá trị khác nhau cho từng hệ số, bạn sẽ làm gì với chúng?
--deadzone-inter và --deadzone-intra tinh chỉnh một tham số của thuật toán deadzone. Tham số --trellis xác định khi nào thì sử dụng thuật toán trellis (0=never, 1=sometimes, 2=almost always); Bất kỳ dcts nào mà ko sử dụng trellis đều phải sử dụng deadzone.
Vì vậy, thực tế là - deadzone * vẫn có một số tác động nhỏ khi bạn kích hoạt trellis nên không mâu thuẫn với thực tế là deadzone trellis không phù hợp nhau.
Đừng làm điều này. Nếu bạn kích hoạt trellis, thì deadzone chỉ được sử dụng như một ước tính nhanh của trellis, vì vậy một giá trị giảm của --deadzone sẽ không cung cấp bất kỳ sự duy trì hạt (grain) nào, nó chỉ làm giảm độ chính xác của ước lượng đó và do đó mode quyết định tiến trình. Chắc chắn ta có thể làm cho x264 bỏ qua - deadzone * nếu --trellis được kích hoạt, nhưng điều đó sẽ mâu thuẫn với chính sách của chúng ta "đưa đủ dây thừng để hắn tự treo cổ" (tức là tự x264 gói gém làm điều này tự túc).
Điều đó nói rằng, có thể tinh chỉnh trellis một cách để có kết quả tương tự như - deadzone *. Trong trường hợp này - deadzone * cũng có thể áp dụng cho trellis, bất chấp tên chúng là gì.

Ta thấy nếu --preset (trong phần Tab Main) là faster trở lên thì mới thiết lập được deadzone trong MeUI. Vì --preset là  - ultrafast. superfst và veryfast thì mặc định là --trellis 0. Tức là sẽ không dùng thuật toán trellis
Trellis

--trellis 
 

Thiết lập trellis trong tab Analysis phần Extra của MeUI.

Mục "Subpixel Refinement"

subme

Default: 7


Thiết lập độ phức trong dự toán subpixel (điểm ảnh phụ). Con số này càng cao thì càng tốt hơn. Mức (Level) tử 1-5 chỉ đơn giản là kiểm soát sức mạnh sàng lọc subpixel  (điểm ảnh phụ). Cấp 6 (level 6) cho phép RDO quyết định chế độ (mode), và mức  8 (level 8) cho phép RDO cho vector chuyển động và chế độ suy diễn nội bộ (intra prediction modes). Các mức RDO  thì chậm hơn so với các mức trước rất đáng kể.

Sử dụng  giá trị này nhỏ hơn 2 sẽ cho phép mã hóa nhanh hơn, và chế độ
lookaheadchất lượng thấp hơn , cũng như  các quyết định -scenecut nghèo nàn hơn được thực hiện, và do đó nó không được khuyến khích.  

Possible Values:
0. fullpel only
1. QPel SAD 1 iteration
2. QPel SATD 2 iterations
3. HPel on MB then QPel
4. Always QPel
5. Multi QPel + bi-directional motion estimation
6. RD on I/P frames
7. RD on all frames
8. RD refinement on I/P frames
9. RD refinement on all frames
10. QP-RD (requires --trellis=2, --aq-mode > 0)
11. Full RD 

Psy-RD Strenght và Psy-Trellis Strenght

psy-rd

Default: 1.0:0.0


Số đầu tiên là cường độ của Psy-RDO được sử dụng (yêu cầu subme> = 6 được kích hoạt). Số thứ hai là cường độ của Psy-Trellis (yêu cầu trellis> = 1 được kích hoạt). Lưu ý rằng Trellis vẫn được coi là 'thử nghiệm', gần như chắc chắn là sẽ xấu cho ít nhất đối với phim hoạt hình.

Nói thêm:


Psychovisually tối ưu hóa sự tối ưu hệ số biến dạng 

Experimental Patch: Psy RD 0.6 (updated for r950)
Build: r937, version 0.6

Version 0.6 changes:

1. Psy trellis (adjustable separately on commandline) included and on by default.
2. Tự động điều chỉnh chroma QP offset để bù đắp cho psy RD / trellis cho ra kết quả cao hơn
3. Bây giờ thì Psy trellis cho phép trellis=1 .

Version 0.3-0.5 changes:

1. Much faster, by caching half the SATDs that need to be done.
2. Warn the user if trellis 1 is enabled--and disable trellis--if psy RD is on.
3. Psy RD strength is now a decimal value with default 1.0. Don't touch it unless you have good reason.
4. Psy RD strength now automatically scales based on quantizer. This is done internally--the "strength" is a multiplier to this internal value.

How to use it:

Its on by default. Adjust the strength with --psy-rd. That's it.

Nó hoạt động như thế nào: mắt người không chỉ muốn hình ảnh trông giống như bản gốc, nó muốn hình ảnh độ phức tạp tương tự. Vì vậy, chúng tôi sẽ thaythấy một khối hơi méo mó nhưng vẫn chi tiết hơn là một khối không bị bóp méo nhưng hoàn toàn mờ nhạt. Kết quả là một xu hướng thiên về một hình ảnh đầu ra chi tiết và / hoặc nổi hạt, giống như xvid ngoại trừ chi tiết thực tế của nó chứ không phải là ngăn chặn xấu xí.

Mục "No Psychovisual Enhancements"

 --no-psy
Mục chọn no-Psy, vô hiệu hóa tất cả các tối ưu hóa psy trong x264 mà không cải thiện PSNR hoặc SSIM. Mục chọn này bao gồm cả thuật toán psy-RD/trellis, nhưng cũng như chroma lambda offset thêm vào gần nhất đường ma thuật "num_frames = j"  sẽ làm cho MB-tree giả vờ như non-scenecut I-frames không tồn tại.

no-chroma-me

Default: Not Set
Normally, motion estimation works off both the luma and chroma planes. This disables chroma motion estimation for a small speed boost.

Thông thường, bỏ qua hoạt động ước lượng chuyển động cả luma và chroma planes. Điều này vô hiệu hóa tính toán chuyển động mà sắc (chroma) cho một độ tăng tốc nhỏ.
 
Recommendation: Default

No Fast P-skip:

no-fast-pskip

Default: Not Set
Vô hiệu hóa việc bỏ qua phát hiện sớm P-frame. bitrate thấp, cung cấp một sự gia tăng chất lượng vừa phải cho cái giá để được tốc độ lớn. Tại bitrate cao, có tác dụng không đáng kể trên cả hai tốc độ và chất lượng.
Recommendation: Default


no-dct-decimate

Default: Not Set
DCT Decimation sẽ giảm bỏ các khối DCT blocks mà nó xem như là "không cần thiết".Điều này sẽ cải thiện mã hóa hiệu quả, với một mất mát thông thường không đáng kể trong chất lượng . Thiết lập tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa nó.
Recommendation: Default
no-mixed-refs

Default: Not Set


Pha trộn Refs sẽ chọn refs trên phân vùng per-8x8, chứ không phải per-macroblock cơ sở. Điều này cải thiện chất lượng khi sử dụng nhiều khung tham chiếu, mặc dù phải trả giá một ít về tốc độ. Thiết lập tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa nó.
Recommendation: Default
See also: --refcolorprim

Default: undef
Thiết lập những gì màu sắc cơ bản để chuyển đổi sang RGB.
Possible Values:
 • undef
 • bt709
 • bt470m
 • bt470bg
 • smpte170m
 • smpte240m
 • film


nr

Default: Not Set


Thực hiện giảm tiếng ồn nhanh. Tiếng ồn của film ước tính  dựa trên giá trị này và cố gắng để loại bỏ nó bằng cách bỏ qua các chi tiết nhỏ trước khi lượng tử hóa. Điều này có thể không phù hợp với chất lượng của một bộ lọc giảm tiếng ồn bên ngoài loại tốt, nhưng nó thực hiện rất nhanh.
 
Recommendation: Default or (100 to 1000 for denoising)


 Enable Blu-ray Compatibility

bluray-compat

Default: Not set
Sửa đổi tùy chọn x264 để đảm bảo khả năng tương thích tốt hơn với tất cả các đầu đĩa Blu-Ray. Chỉ cần thiết nếu video của bạn sẽ được chơi bởi phần cứng Blu-Ray đầu đĩa.

This setting makes some option changes:
It also enables some internal x264 hacks to produce more hardware-player-friendly streams. For example:
 • GOP/mini-GOP tweaks to size and reference lists.
 • More verbose slice headers
Recommendation: Set if you're encoding for hardware Blu-Ray players.


fake-interlaced

Default: Not Set
Đánh dấu một stream như chằng chịt ngay cả khi không mã hóa như xen kẽ. Cho phép mã hóa  25p 30p  video phù hợp Blu-ray.


nal-hrd

Default: None
Tín hiệu thông tin HRD. Cần thiết cho các stream Blu-ray, truyền hình và một số lĩnh vực chuyên môn khác. Giá trị chấp nhận được là:
 • none Specify no HRD information
 • vbr Specify HRD information
 • cbr Specify HRD information and pack the bitstream to the bitrate specified by bitrate. Requires bitrate mode ratecontrol. 

sar

Default: Not Set


Quy định cụ thể các video đầu vào của Sample Aspect Ratio (SAR) được sử dụng bởi các bộ mã hóa chiều rộng: chiều cao.

Điều này kết hợp với kích thước khung hình có thể được sử dụng để mã hóa một  output biến dạng bằng cách xác định hệ số Display Aspect Ratio (DAR) thông qua công thức: DAR = SAR x chiều rộng / cao

See Main Article here
Recommendation: You might need to set this if you're using the resize filter and encoding with anamorphic input.

SSIM
Chỉ số cấu trúc giống nhau (SSIM) là một phương pháp để đo lường sự giống nhau giữa hai hình ảnh. Chỉ số SSIM là một thước đo tham khảo đầy đủ, nói cách khác, việc đo đạc chất lượng hình ảnh dựa trên một hình ảnh không nén hoặc không biến dạng  ban đầu để tham khảo so sánh. SSIM được thiết kế để cải thiện phương pháp truyền thống như peak signal-to-noise ratio (PSNR)  lỗi bình phương (MSE), đã được chứng minh là không phù hợp với nhận thức của mắt người.


ssim

Default: Not Set
Cho phép tính toán SSIM được báo cáo hoàn thành và tốc độ phải thiệt hại một ít.

Access Unit Delitimters (Giới hạn đơn vị truy xuất)

Mặc định là : Disabled

Đề xuất: Disabled, ngoại trừ mã hóa Bluray thì nên set thông số này


transfer

Default: undef
Set the opto-electronic transfer characteristics to use. (Sets the gamma curve to use for correction.)
Possible Values
 • undef
 • bt709
 • bt470m
 • bt470bg
 • linear
 • log100
 • log316
 • smpte170m
 • smpte240m
See: Gamma Correction
Recommendation: Default, unless you know what your source uses.

colormatrix

Default: undef
Thiết lập hệ số ma trận được sử dụng trong chuyển hóa luma chroma từ RGB cơ bản. 
Possible Values
 • undef
 • bt709
 • fcc
 • bt470bg
 • smpte170m
 • smpte240m
 • GBR
 • YCgCo
See: YCbCr
Recommendation: Whatever your sources uses, or default.
 

No comments:

Post a Comment