Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

2/23/11

[Cổ ngoạn] [Antique] Sách của cụ Vương Hồng Sển

Tải sách Cổ ngoạn miễn phí của cụ Vương Hồng Sển

 xin được chia sẻ 1 số đầu sách của cụ Vương Hồng Sển viết về Cổ ngoạn
Sách đã được chuyển thể Bản số hóa với định dang file PDF. Để đọc được các file, máy phải cài đặt phần mềm Adobe Reader hoặc Adobe Acrobat. Chọn 1 trong 2 chương trình để tải về xem nếu máy quý vị chưa có.
*Chú ý: Sau khi tải file về mở trên 2 phần mềm xem, quý vị cần nhập pass (mật khẩu) như sau: sachxua.net
- Tải miễn phí phần mềm Adobe Reader     và phần mềm Adobe Acrobat   
1. Phong Lưu Cũ Mới - Tải sách 
(Scan by tnguyen, chỉnh sửa PDF by muavededay)


2. Cảnh Đức Trấn Đào Lục - Tải sách  
3. Khảo Về Đồ Sứ Cổ Trung Hoa - Tải sách  
4. Thú Đọc Chuyện Tàu - Tải sách   

5. Sổ Tay Người Chơi Cổ Ngoạn - Tải sách 
 (Scan by tnguyen, chỉnh sửa PDF by muavededay)
6 - Thú Chơi Cổ Ngoạn  - Tải sách 
 
reflink: http://www.phongluuqb.com/?tcm=news&view=detail&id=158

No comments:

Post a Comment