Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/19/09

[Hacking] Video hướng dẫn thực hiện tấn công và phòng thủ ( SNIFFER ) trong mạng Wireless

Video hướng dẫn thực hiện tấn công và phòng thủ ( SNIFFER ) trong mạng Wireless, được thực hiện bởi Security365. Đặc biệt : Có tiếng bài giảng kèm theo Video.
Bài giảng được dựa theo mô hình thực tế!
Bài giảng gồm 3 phần:

  • Phần 1 - Giới thiệu chung
  • Phần 2 - Triển Khai
  • Phần 3 - Cách phòng thủ và kèm theo bài tham khảo.


1.Openning_IntroSniffer:

Trích:

http://www.4shared.com/file/35093657...roSniffer.html2.Process_Sniff:

Trích:

http://www.4shared.com/file/35094105...ess_Sniff.html

[/HIDE]

3.Defence_Sniff:

Trích:

http://www.4shared.com/file/35094117...nce_Sniff.htmlTham Khảo:

Trích:

http://www.4shared.com/file/35094201..._ThamKhao.html

Hay :

Openning_intro Sniffer:


http://www.esnips.com/doc/807e8af3-f5f2-4775-997c-c2ad90d9145f/1_Openning_IntroSnifferProcess_sniff:


http://www.esnips.com/doc/334a7067-00a7-48ce-99ad-f6db26213d2a/2_Process_Sniff
Defence_sniff:


http://www.esnips.com/doc/b985658d-91aa-45b8-be24-74d9f99d2d00/3_Defence_SniffTham khảo:


http://www.esnips.com/doc/45f022c4-164a-4be1-ab7c-d4f6b49fc019/ThamKhao

Link: http://www.free4vn.org/f214/t38845/

No comments:

Post a Comment