Trao đổi với tôi

www.hdphim.info

12/25/09

[Hacking] Hacker II mediafile

Đây là một bộ video hay mà nếu ai đó muốn bắt đầu đam mê bảo mật của minh hãy bắt đầu với noe Từ những kiến thức cơ bản và nâng cao, dần xây dựng các kĩ năng phân tích, khai thác và bảo vệ ứng dụng web, server .DOWNLOAD:

CD1 : 280 mb
http://www.mediafire.com/?jmmowxeluyn
http://www.mediafire.com/?21ddzjoamym
http://www.mediafire.com/?2ny3ivzmyum
http://www.mediafire.com/?ozygmoghmwo
http://www.mediafire.com/?yrzajzwmumw

CD2 : 180 mb

http://www.mediafire.com/?twj05gtjmww
http://www.mediafire.com/?nozgmjmltzu
http://www.mediafire.com/?idwqtjtldyq
http://www.mediafire.com/?m4xfztzoczy
http://www.mediafire.com/?oyjeorjmttq
http://www.mediafire.com/?kyzmzm0fa0n
http://www.mediafire.com/?z51zyradmk2

CD 3 : 210 mb

http://www.mediafire.com/?mkzmtogxuym
http://www.mediafire.com/?yzoocyiiwmn
http://www.mediafire.com/?i4qmejmo2hw
http://www.mediafire.com/?djvtqlnm0h1
http://www.mediafire.com/?lz4nom5ywhk
http://www.mediafire.com/?ifyt2jzw2jd
http://www.mediafire.com/?m4ghoizzfme
http://www.mediafire.com/?0udkw2twhek

CD 4 : 220 mb

http://www.mediafire.com/?muennmjzeea
http://www.mediafire.com/?mtodm2mogzo
http://www.mediafire.com/?qmwoygynjh2
http://www.mediafire.com/?wtntmyirm4r
http://www.mediafire.com/?my2yynjxtmy
http://www.mediafire.com/?o3lgmngnzgz
http://www.mediafire.com/?jzzgtwdtnoz
http://www.mediafire.com/?uhiohyyz2t5
http://www.mediafire.com/?gzhjmnrdz00
http://www.mediafire.com/?mznqyxthmqm
http://www.mediafire.com/?wrjw2yzzjzn
http://www.mediafire.com/?tqtzyfyyyzl

CD 5 : 290 mb

http://www.mediafire.com/?zweozztltzy
http://www.mediafire.com/?mgx2mu0zlzz
http://www.mediafire.com/?znlnnzi2jtn
http://www.mediafire.com/?rmmjqmvjnmy
http://www.mediafire.com/?jw4yyztzg5n
http://www.mediafire.com/?nfytjt01ntm
http://www.mediafire.com/?kgyzjfzmcug
http://www.mediafire.com/?umwozf2wjo4
http://www.mediafire.com/?1kl2wjzt5mz
http://www.mediafire.com/?jmzwwfmzwnr
http://www.mediafire.com/?zxjdz34oyiq
http://www.mediafire.com/?oj2qzm3wdly
http://www.mediafire.com/?zmizinmwzkh
http://www.mediafire.com/?lzwjh2m1gkr
http://www.mediafire.com/?n2zewymjykz
http://www.mediafire.com/?ydnmmzodmjd

CD 6 : 280 mb

http://www.mediafire.com/?jwzuogzdom1
http://www.mediafire.com/?qgoci2vtned
http://www.mediafire.com/?nmjannqihyr
http://www.mediafire.com/?zxxk0jczddn
http://www.mediafire.com/?ymm5dniummm
http://www.mediafire.com/?4m2×2njl5im
http://www.mediafire.com/?najdyz2tzzt
http://www.mediafire.com/?noye1yjnld5
http://www.mediafire.com/?1gwlzgtqdni
http://www.mediafire.com/?mzmtottzmej
http://www.mediafire.com/?do0mhm1wzhm
http://www.mediafire.com/?bdzjj5j5xdw
http://www.mediafire.com/?wz5cntktl0j
http://www.mediafire.com/?o5ej0ljywza
http://www.mediafire.com/?wzjwzmmtwtz

CD 7 : 260 mb

http://www.mediafire.com/?jz4jgmdm1uh
http://www.mediafire.com/?ydgzhdizzgm
http://www.mediafire.com/?jztzyiihy2w
http://www.mediafire.com/?nhm1g5yy05d
http://www.mediafire.com/?rz03mkyrnyo
http://www.mediafire.com/?kyohnmondid
http://www.mediafire.com/?0wcuvmvt0ww
http://www.mediafire.com/?zttjn5tn4fj
http://www.mediafire.com/?hgty3tm4wdm
http://www.mediafire.com/?zgz15gzbmm4
http://www.mediafire.com/?mwozw1mnyig
http://www.mediafire.com/?zzzkmyldwgm
http://www.mediafire.com/?mznkzqjnewr
http://www.mediafire.com/?tz5mukozemm

Pass unlock: haiphongit

RefLink: http://hcegroup.net/hceteam/showthread.php?t=19

No comments:

Post a Comment